Croeso i Pŵer Cymru

Broceri Trydan a Nwy Mae Pŵer Cymru yn froceriaid annibynnol sy’n gwasanaethu anghenion trydan a nwy busnesau yng Nghymru a thu hwnt. Mae gennym gysylltiad uniongyrchol a bron phob cyflenwr trydan a nwy ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau'r prisiau a’r gwasanaeth gorau i’n cwsmeriaid. Mae ein tîm profiadol yma i’ch cynorthwyo chi yn eich ymgais i gael ynni rhad. Gadewch ni helpu chi…. Cysylltwch â ni. Deal with our sister company - The Energy Company Ltd

Covid-19

Ni rydym yn gweithio o’r swyddfa ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa bresennol. Byddwn yn ymateb i negeseuon e-bost, ond efallai ddim ar unwaith, felly gwerthfawrogwn eich amynedd. We are not working from the office at present due to the current situation. We will respond to your email in due course, therefore your patience will be very much appreciated.

Croeso i Pŵer

Cymru

Broceri Trydan a Nwy Mae Pŵer Cymru yn froceriaid annibynnol sy’n gwasanaethu anghenion trydan a nwy busnesau yng Nghymru a thu hwnt. Mae gennym gysylltiad uniongyrchol a bron phob cyflenwr trydan a nwy ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau'r prisiau a’r gwasanaeth gorau i’n cwsmeriaid. Mae ein tîm profiadol yma i’ch cynorthwyo chi yn eich ymgais i gael ynni rhad. Gadewch ni helpu chi…. Cysylltwch â ni. Deal with our sister company - The Energy Company Ltd
Button Text

Covid-19

Ni rydym yn gweithio o’r swyddfa ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa bresennol. Byddwn yn ymateb i negeseuon e-bost, ond efallai ddim ar unwaith, felly gwerthfawrogwn eich amynedd. We are not working from the office at present due to the current situation. We will respond to your email in due course, therefore your patience will be very much appreciated.